Versió Beta           filopolis.cat

     Citacions de l'autor seleccionat: · ( Freud )

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera