Versió Beta           filopolis.cat

     Citacions de l'autor seleccionat: Russell

          1. Russell: la filosofia engrandeix i allibera la nostra ment


          2. Russell: les ciències provenen de temes filosòfics resolubles


Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera