Versió Beta           filopolis.cat
3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó humana
3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó
Ciències com la matemàtica o la física no ultrapassen les capacitats humanes; la metafísica, si. Immanuel KANT (1724/1802) ho clarifica en la Crítica de la raó pura, preguntant-se com són possibles els judicis sintètics (= aporten nova informació) a priori (= universals i necessaris) en cada una d’aquestes matèries.

En l’idealisme de Kant, l’objecte (món) no s’imposa al subjecte, és el subjecte el que s’imposa a l'objecte (= revolució copernicana de Kant).  S’imposa estructurant i ordenant les dades sensorials. Només hi ha coneixement quan es dóna composició entre les estructures subjectives (com unes ulleres de color blau que ens permeten veure) i les dades sensorials. L'experiència aporta dades, elements materials. La raó, amb els seus elements formals les fa intel·ligibles, les interpreta. Però, són possible els judicis sintètics a priori en la metafísica? No, perquè a les idees apriorístiques de la raó li manquen elements sensorials o empírics.
a. Què va dir?

«La raó humana té el singular destí de preocupar-se per preguntes que vénen plantejades per la naturalesa de la mateixa raó i que aquesta en la mesura que ultrapassen totes les capacitats de la raó humana.» CRPura


b. Per què ho va dir?

Perquè la raó humana es capaç de resoldre totes les preguntes que es planteja.
El coneixement és composició d’elements formals o "a priori" i elements materials o estímuls.
Es pot observar un esdeveniment d’una manera ben neutre, sense cap mena d’“a priori”.
A l’hora de conèixer el món, el subjecte sempre aporta de la seva part.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera