Versió Beta           filopolis.cat
6. Plató: per governar, cal la més alta preparació
6. Plató: per governar, cal la més alta preparació
La condemna i mort de Sòcrates per part d’un govern democràtic, provocà un profund desencís polític al seu deixeble PLATÓ (-427/-347). En La República, posarà les bases per una organització sociopolítica justa i modèlica. Una organització ideal, un estat utòpic, en el que no importa el bé ni la felicitat d'un individu o d'una classe sinó el bé o felicitat de la totalitat de la societat.

L'origen de la polis radica en que no som autosuficients. Estructura la organització estatal, harmònicament, en tres classes socials, en funció de les diferents capacitats naturals: governants (els més prudents i preparats), militars (els dotats de valentia), i productors (homes de temperància). I cal una estricta selecció i educació dels guardians (governants i militars) de la polis. Només aquells que hagin accedit al més alt coneixements, que siguin honestos i incorruptibles, és a dir, només els millors seran els que podran governar. Poder polític i poder intel·lectual no han de separar-se.

a. Què va dir?

«Llevat que coincideixin en una mateixa persona el poder polític i no hi haurà fi dels mals per als Estats.» Rep


b. Per què ho va dir?

La pròpia natura i caràcter ens predisposa per unes determinades tasques.
Perquè tots els éssers humans són per naturalesa iguals, amb les mateixes aptituds.
Perquè la justícia és repartir equitativament els béns de l’estat.
Perquè en la polis només hi ha justícia si cada classe social fa el que li pertoca.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera