Versió Beta           filopolis.cat
8. Aristòtil: socials o polítics per natura, perquè posseïm la paraula
8. Aristòtil: socials per natura, perquè posseïm la paraula
ARISTÒTIL (-384/-322), en la seva Política no dissenya un estat utòpic com ho féu Plató on l’accent cau més en l’Estat que no pas en l’individu. La polis és l’entitat que possibilitat el desenvolupament de l’individu lliure, perquè l’individu aïllat no és autosuficient i només en el marc de la ciutat es podrà realitzar. La mateixa Ètica està mancada de sentit sense un marc social, la Política. L'ésser humà un animal racional, però també unanimal polític o social, un politikon zoon.

Qui no participa de les tasques de l'Estat és un idiotés, una aïllat que no ofereix res als altres. Els ciutadans, lliures, no estan subjectes a activitats productives i es poden dedicar a la vida política. No així artesans, agricultors, comerciants, etc. Analizant 158 constitucions, elaborà una tipologia de règims polítics no utòpica com la de Plató. Quin seria, però, el règim ideal? Aquell que permet a la majoria posseir una riquesa moderada; aquest és el més estable (el que afavoreix una classe mitjana).
a. Què va dir?

«I que l’home és un animal social més que l’abella o qualsevol altre animal gregari, és cosa clara. Car la naturalesa, com acostumem a dir, , i entre els animals, l’home és l'únic que posseeix la paraula.» P


b. Per què ho va dir?

Perquè tots hem nascut amb qualitats racionals semblants o iguals.
Sense el llenguatge no seria possible dissenyar una organització cívica.
Tot el que hi ha a la naturalesa té la seva pròpia finalitat.
Perquè tots els individus, que són iguals, estan al servei d’un tot o Estat.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera