Versió Beta           filopolis.cat
2. Locke: les idees simples sí que concorden amb les coses
2. Locke: les idees simples sí que concorden amb les coses
Després d’afirmar que la nostra ment és com un full en blanc on no hi ha inicialment cap idea i que gràcies a l’experiència es va omplint de continguts, l’empirista anglès John LOCKE (1632-1704) cosa analitza, en Assaig sobre l’enteniment humà, el procés de coneixement. Anomena idea qualsevol percepció que es troba en la ment quan pensa; i el poder de produir una idea en la ment ho anomena qualitat, que és una qualitat de l’objecte. Així, una bola de neu té el poder de produir en nosaltres les idees de blanc, fred i rodó. Les idees estan en nosaltres i les qualitats en els objectes.

Hi ha idees simples i idees complexes. Les simples són com els àtoms del coneixement i s’originen a partir de les coses; les complexes no provenen directament de l’experiència sinó que són resultat de l’activitat de la ment, combinant, juxtaposant, generalitzant idees simples. Les qualitats poden ser primàries (objectives) o secundàries (subjectives).
a. Què va dir?

«Les idees simples , sinó produccions naturals i regulars de les coses existents fora de nosaltres que realment actuen sobre nosaltres.» AEHb. Per què ho va dir?

Perquè la intuïció origina en la ment idees que són còpia dels objectes.
Les idees complexes provenen directament de qualitats secundàries.
Les idees simples són producte de les qualitats de les coses.
Perquè les qualitats de les coses o objectes originen idees en la ment.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera