Versió Beta           filopolis.cat
5. Locke: quan el poder polític és arbitrari es recobra la llibertat natural
5. Locke: si el poder és arbitrari es recobra la llibertat natural
En la teoria política de l’anglès John LOCKE (1632-1704), el pacte o consentiment té com objectiu millorar la situació de l’estat de natura, amb ell no es perden els drets naturals. La insurrecció queda justificada quan els humans en una societat política o civil, es troben en una situació inferior a la de l’estat de natura. Els governants estan al servei dels individus i si el sobirà o governants no compleixen la funció assignada, el poble té dret a l'anul·lació del pacte. El consentiment del poble és el fonament de la política; l’única justificació de l’Estat i poder polític és el benestar del poble.

Amb l’objectiu d’evitar el risc d’absolutisme, defensa la divisió de poders. No és bo que el poder es concentri en unes úniques mans, comporta corrupció. Partint dels poders que gaudia l'home en l’estat de natura, distingeix tres tipus de poder: el legislatiu, el parlament que elabora les lleis que requereix el bé comú; l’executiu, el monarca que aplica les lleis i en sanciona l’incompliment; i el federatiu, que estableix aliances.
a. Què va dir?

«Sempre que els legisladors intentin d'arrabassar i de destruir la propietat del poble, o de reduir els homes a la condició d'esclaus sota un poder arbitrari, es posen en estat de guerra amb el poble, i aquest, a partir d'aleshores, resta .» stGCb. Per què ho va dir?

Perquè la finalitat de l’Estat o govern civil és el benestar del poble.
Perquè els individus, després del pacte, han renunciat als drets naturals.
Perquè és un contractualisme que implica un poder absolut.
Perquè les lleis han d’actuar com a protecció dels membres de la comunitat.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera