Versió Beta           filopolis.cat
2. Marxisme, un materialisme; les idees són resultat
2. Marxisme, un materialisme; les idees són resultat

Una de les influències més rellevants del pensament de Karl MARX (1818/1883) és la provinent de l’esquerra hegeliana (altres influències: el socialisme utòpic, l’anarquisme, l’anàlisi del capitalisme). El materialisme de Marx és una inversió o un capgirament de l’idealisme absolut de Hegel. El 1848, exiliat a Brussel·les, amb l’amic i col·laborador Friedrich ENGELS (1820/1895) publica “La ideologia alemanya”, on critica la visió idealista de la realitat, tot presentant el marxime com un materialisme.

Marx i Engels assumeixen de Hegel que la realitat és canviant, dinàmica, en procés de superació constant, passant per contradiccions. Però l’idealisme hegelià estableix que són les idees el que governa o regeix els esdeveniments del món. El marxisme inverteix la perspectiva: les idees, la consciència, són el resultat o la conseqüència dels processos vitals, materials. Les condicions econòmiques són determinats, són la infraestructura d’una societat; les ideologies, les institucions, la consciència, la religió i la moral en depenen i constitueixen una superestructura.

a. Què va dir?

«No és mai la consciència el que determina la vida, sinó que és la vida la consciència.» IA


b. Per què ho va dir?

Perquè les idees i la consciència són entitats autònomes.
Perquè el pensament d’una societat, la seva filosofia, és determinant.
La infraestructura, que és ideologia, determina els valors d’una societat.
La superestructura d’una societat depèn de la seva infraestructura.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera