Versió Beta           filopolis.cat
4. Marx i Engels: revolució comunista, superant antagonismes
4. Marx i Engels: revolució comunista, superant antagonismes
El Manifest del partit comunista, llibret publicat Karl MARX (1818/1883) i Friedrich ENGELS (1820/1895) l’any 1848, any de revolucions en diferents ciutats europees, esdevingué resum difusor de les idees fonamentals del moviment comunista. El marxisme és fonamentalment una denúncia social, denúncia centrada en l’alienació econòmica. Aquesta és la base d’altres alienacions com ara la política, defensant l’estat els interessos de la classe dominant.

Marx preconitza l’arribada i la instauració del comunisme i, amb ell, la superació de les alienacions. En el Manifest no aposta per l’abolició de la propietat privada, sinó per l’abolició de la propietat privada dels mitjans de producció. Especifica un conjunt de mesures que conduiran a una societat comunista, després de superar també una societat socialista.
En el nou ordre comunista, l’ésser humà quedarà alliberat de tota forma d’explotació i opressió: “una associació on el lliure desenvolupament de cadascú serà la condició per al lliure desenvolupament de tothom”.
a. Què va dir?

«El poder polític, en el sentit propi de la paraula, és el poder organitzat d'una classe altra.» MPC


b. Per què ho va dir?

Amb la instauració del comunisme es mantenen els antagonismes de classe.
Perquè, essencialment, l’estat cerca pactes entre totes les classes.
Perquè l’estat és instrument de la classe dominant.
Perquè el comunisme es vist com la superació natural del capitalisme.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera