Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per descriptors
     Citacions seleccionades amb el descriptor: Subjecte, Jo

          5. Descartes: un dualisme antropològic


          4. Hume, el problema de la identitat personal


          2. Kant: no som receptors passius sinó intèrprets actius


          3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó humana


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera