Versió Beta           filopolis.cat
5. Marx: la religió és l’opi del poble
3. Mill: llibertat individual amb prèvia educació
L'obra més reconeguda de John Stuart MILL (1806/1873) és Sobre la llibertat, una defensa de la llibertat individual enfront del control social i polític de l’Estat; una defensa de la llibertat absoluta sempre i quan no afecti al mateix dret que tenen els altres.

Una defensa radical de la llibertat perquè el dret a la llibertat garanteix la més gran felicitat. Fa possible tant l’autonomia de l’individu com el perfeccionament i progrés personals. Limitacions de la llibertat només quan són estrictament necessàries i sigui clar que afecta als altres. La llibertat és un bé preferible als seus possibles efectes negatius.

Ara bé, tota societat ha de preveure, mitjançant l’educació, possibles comportaments injustos. Més que castigar “a posteriori” possibles malfactors, ha procurar “a priori” que els seus membres siguin capaços de comportaments racionals. La societat disposa de molts mitjans per elevar el comportament dels més febles.
a. Què va dir?

«Com si la societat no tingués altres mitjans per tal d'elevar els seus membres més febles al nivell ordinari que esperar que perpetrin alguna acció irracional i aleshores infligir-los una punició jurídica o moral per aquesta transgressió.» SL

b. Per què ho va dir?

Perquè la societat ha d’encarrilar socialment a tothom.
Perquè la societat ha de garantir la felicitat persona.
Perquè la societat disposa del període infantil per capacitar els seus membres.
Perquè és preferible preveure conductes que no pas corregir amb el càstig.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera