Location : http://www.xtec.cat/web/recursos/recursos
Location : http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/recursos
CREAIF: Centre de Recursos per a l'Ensenyament, Aprenentatge i InnovaciĆ³ de la Filosofia - redirigint enllaƧ