Location : http://www.pratiques-philosophiques.fr/
Location : http://www.pratiques-philosophiques.fr/fr/
Location : http://www.pratiques-philosophiques.fr/fr/
CREAIF: Centre de Recursos per a l'Ensenyament, Aprenentatge i InnovaciĆ³ de la Filosofia - redirigint enllaƧ