Molt bona la idea de convocar un congrés de tot l'à mbit filosòfic
catalanoparlant. I molt bé que ens juntem els filòsofs per a reflexionar sobre
la nostra activitat. Curiosament sóm els professionals que ens dediquem a la
reflexió però ho fem ben poc sobre el que nosaltres fem: estem treballant en
la línia correcta? Entenem el nostre temps en conceptes? Contagiem el virus del
pensament filosòfic als nostres congèneres?

A veure si traem alguna cosa en clar.