Història de la Filosofia. Textos i autors: PAU 2019. Imprimeix
Valoració d'usuari: / 2
PitjorMillor 
Informacions - Selectivitat
Escrit per Filosofia   
Dilluns, 13 d'Agost de 2018 00:00

Reunions informatives novembre 2017
Història de la Filosofia. Textos i autors: PAU 2019.


Plató: La República.  Es manté la selecció de textos.

Descartes: Meditacions Metafísiques. Es manté la selecció de textos.

Locke: es manté la part de filosofia política (una selecció de lectures del Segon tractat sobre el govern civil, afegint-hi una part del cap V, sobre la propietat)
En lloc de la part d’epistemologia de Locke, es selecciona un text d’epistemologia de Hume:

Hume: Abstract del tractat sobre la naturalesa humana

Mill: es manté la part sobre ètica, amb seleccions de L’utilitarisme.
En lloc de la part de Filosofia Política de Mill, s’introduirà un text de Kant (que tot i ésser un text de Kant és un text accessible als estudiants de batxillerat):

Kant: Fonamentació de la Metafísica dels costums (alguns breus fragments del cap. 1, i part del capítol 2,  que inclourà només la formulació de l’imperatiu categòric com a Llei Universal, i com a Fi en si mateix, i la il·lustració d’aquestes formulacions aplicant-ho a exemples).

Nietzsche: En lloc dels textos amplis que tenim ara  (sobre perspectivisme respecte a la veritat i sobre la inversió de valors) que inclouen diferents parts que no serien gens adients si apareguessin com a text d’examen, es triarà una selecció de textos més breus de Nietzsche on apareguin algunes de les idees centrals de l’autor (el perspectivisme, la crítica a la cultura occidental, el superhome, el nihilisme, la voluntat de poder, la mort de Déu, l’etern retorn, la inversió dels valors, etc.)  .

A continuació informació més concreta sobre els textos

Història de la Filosofia
Materials dels quals se seleccionaran els textos de l’examen de les PAU de 2019 (i que concreten allò que es va anunciar en les reunions informatives de la tardor del 2017):

Grup A

Plató: La República, Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a.
Grup B

B1. Descartes: Meditacions Metafísiques, parts I, II, V i VI.

B2. John Locke: Segon tractat sobre el govern civil, capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51), VIII i XIX (seccions 211-229).

B3. Hume: Resum (“Abstract”) del Tractat de la naturalesa humana.

Grup C

C1. Mill: Seccions II i IV de L'utilitarisme.

C2. Kant: seleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums. Concretament:
Primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”. Paràgrafs 1-3, 8-13.
Segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41, 46-54.
Descrivim la mateixa selecció fent referència a la paginació estàndard segons l'edició de les obres de Kant de l'Acadèmica alemanya de Ciències (Kant's gesammelte Schrifien):
Primera secció:
Des de 4:393 fins al darrer paràgraf sencer de 4:394 (és a dir, fins incloure el paràgraf que comença per “La bona voluntat no és bona per allò que ella fa o aconsegueix”).
Des de 4:397 (“Per tal d’elucidar el concepte d’una voluntat que és estimable per ella mateixa i bona a banda de cap finalitat ulterior”) fins al darrer paràgraf sencer de 4:399 (és a dir, fins incloure el paràgraf que comença per: “En aquest sentit cal entendre també sens dubte els passatges de l’escriptura en què..”).
Segona secció:
Des del darrer paràgraf que comença a 4:412 (“Tot en la naturalesa actua segons lleis”) fins incloure el primer paràgraf de 4:425 (“Per consegüent, hem aconseguit de provar si més no que, si el deure és un concepte que ha de tenir una significació...”).
Des del darrer paràgraf que comença a 4:427 (“La voluntat és concebuda com una facultat de determinar-se a si mateix per actuar”) fins a incloure el darrer paràgraf sencer de 4:430 (el paràgraf que comença amb “En quart lloc, tocant al deure meritori envers els altres”).

C3. Nietzsche. Selecció de textos de les obres:
Sobre veritat i mentida en sentit extramoral: Secció 1
Aurora: secció 132
La gaia ciència: seccions 125, 341
Així parlà Zarathustra: Primera part. Pròleg de Zarathustra: apartats 3, 4. Segona part: secció XXIV “En les illes Afortunades”.
Més enllà del bé i del mal: Seccions 21, 56, 260
Genealogia de la moral:
Part I: seccions 10, i el començament de la secció 11 (fins incloure la frase que acaba amb “precisament «l’home bo» de l’altra moral, precisament el noble, el poderós, el dominador, simplement acolorat, interpretat i vist d’una altra forma per l’ull verinós del ressentiment”).
Part II: secció 24
Part III: seccions: 11 (a partir del tercer paràgraf, que comença “La idea per la qual es lluita en aquest punt és la valoració de la nostra vida...”), 12 i 13.
S’han publicat traduccions catalanes i castellanes de tots aquests textos, llevat d’Aurora que no té de moment traducció en català. Si a l’octubre de 2018 no hi hagués encara cap traducció catalana del fragment d’Aurora seleccionat, des de la coordinació d’Història de la Filosofia de les PAU se’n proporcionaria una.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!
Darrera actualització de Divendres, 24 d'Agost de 2018 02:18