Polítiques editorials

Focus i abast

Revista sobre Filosofia amb articles temàtics de diferents autors de Filosofia per a la Selectivitat, recursos didàctics, articles diversos sobre Filosofia, ressenyes de llibres i treballs de recerca d'alumens de batxillerat... dirigida a estudiants, docents i altres persones interessades en la Filosofia.

 

Política de seccions

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic: "Què he de fer?"

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monografic: "Filosofia del llenguatge: Això no és una revista".

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic: "Qüestions sobre la realitat i el sentit de la metafísica"

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"

Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic

Articles, resums, informacions... dels autors que entren a la Selectivitat.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic: pensar l'ésser humà

Editors/ores
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic: repensar la Democràcia

Articles sobre el tema de la Democràcia tractant els autors de Selectivitat o altres que puguin servir per a possibles preguntes d'opinió

Editors/ores
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles

Articles de diferent temàtica filosòfica que no es correspongui al monogràfic actual.

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Recursos

Recursos per als estudiants, docents i altres interessats en la filosofia

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Ressenyes de llibres o treballs de recerca d'alumnes de batxillerat. Comentari de publicacions i també de feines fetes per estudiants que mereixi la pena destacar.

Editors/ores
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Exemples d'activitats acadèmiques

Respostes a exàmens, pregunta núm. 5 de les PAU o semblant, treball de classe, etc.

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

El balcó de l'estudiant

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Documentació

Secció dedicada a diferents documents com per exemple: les dissertacions guanyadores de l’Olimpíada de Filosofia (com  a models dissertacions), abstracts del Premis Arnau de Vilanova, o Premis Extraordinaris de Grau.

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Contraportada

Editors/ores
 • Mercè Balcells Morell
 • Anna Sarsanedas Darnés
 • Xavier Serra Besalú
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els articles enviats seguiran un procés de revisió per part de - com a mínim - dues persones expertes en el tema. 

Criteris de revisió

Els criteris a seguir seran l'extensió de l'article, correcció ortogràfica i gramatical, temàtica adient a la revista, nivell de coneixements del tema i estructura formal.

A més, la valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

Garantia de revisió cega

Tal com s'indica a la guia per a autors (normes de publicació), l'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum).

Aquest tipus d'informació s'ha d'adjuntar en un altre arxiu.

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui.

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.
Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen al director de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors.

Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues o més avaluacions és positiu.

No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues o més avaluacions és negatiu.

Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb dos avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Arxivament

La revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d'arxivament distribuït entre totes les biblioteques que hi participen. A més, permet a les biblioteques que creïn documents permanents de la revista per a conservar-la i restaurar-la. More...