Patrocini de la revista

Institució publicadora

"Associació Filosofia, ara!"