"Call for papers": Crida per l'enviament d'articles per al proper número 2 del vol. 3 (2n quadrimestre de 2017)

Crida per l'enviament d'articles per al proper número 2 del vol. 3 (2n quadrimestre de 2017)

Monogràfic: "Qüestions sobre la realitat i el sentit de la metafísica".
La data límit d'enviament dels textos és el 31 de juliol 2017. Publicació prevista setembre 2017.

Tots els articles han de ser enviats a la revista (prèviament cal registrar-se com autor/a) i han de cenyir-se a les normes de  publicació que trobareu al menú superior de la revista. La publicació d'articles funciona a partir d’una doble avaluació. Els comentaris dels avaluadors s’enviaran als autors dels manuscrits.

Seccions de la revista: Editorial, Monogràfic, Recursos didàctics, Articles, El balcó de l'estudiant, Ressenyes, Exemples d'activitats acadèmiques: dissertacions, comentaris de text, treballs de recerca..., Documentació i Contraportada