Notícies: Certificació dels articles publicats a "Filosofia, ara!"