Notícies: Garantir l'anonimat en la revisió d'articles

Per tal que els revisors puguin fer les seves observacions i emetre valoracions sense estar en absolut condicionats, convé garantir que el fitxer que se'ls passa no tingui dades personals de l'autor.
El sistema d'enviament es troba a: www.creaif.org/revista/index.php/FA/author/submit/
Els consells per a garantir l'anonimat són aquí, i són públics al web: http://www.creaif.org/revista/index.php/FA/help/view/editorial/topic/000044