Referències

Pàgines web d'ajuda i complement al número 0:

http://www.filoselectivitat.cat

http://www.citacions.filopolis.cat/

http://www.alcoberro.info/planes/selec0.html