És habitual que les dates de celebració dels Col·loquis de Vich no afavoreixen
la presencia de professors d'IES. Es podria tenir en compte?