avatar
Totalment d'acord. Però, què és el que cal (o caldria) per a que es
generalitzara a "bón ritme" la consciència d'espècie?