avatar
Bo. Toca tots els aspectes de la temàtica. Un perill: crec que si no s'acompanya
d'un bon treball previ (esbrinar i fer aflorar les representacions que tenen els
alumnes sobre la questió) pot constituir una propaganda del creacionisme per a
molt alumnat distret (50%?).