Versió Beta           filopolis.cat

     Citacions de l'autor seleccionat: Mill

          1. Mill: no qualsevol plaer; no tots valen igual


          2. Mill: la felicitat, el bé que tots els humans desitgem


          3. Mill. llibertat individual amb prèvia educació


Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera