Versió Beta           filopolis.cat

     Citacions de l'autor seleccionat: Hume

          1. Hume, instruments de coneixement febles: escepticisme


          2. Hume: impressions i idees


          3. Hume, anàlisi de la idea de causalitat


          4. Hume, el problema de la identitat personal


          5. Hume, emotivisme moral


Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera