Versió Beta           filopolis.cat

                     

 

Selecció de citacions per descriptors:

En cada citació, assenyala:  a. Què va dir l'autor?  Fixa l'opció correcta; només una
 b. Per què ho va dir?  Marca el que vingui al cas; una o més
Quan ja resolt obtindràs:  Accés al text original  Font d'on s'ha extret la citació
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera