Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per descriptors
     Citacions seleccionades amb el descriptor: Inducció

          3. Hume, anàlisi de la idea de causalitat


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera