Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per descriptors
     Citacions seleccionades amb el descriptor: Coneixement

          4. El primer principi de la filosofia de Descartes: el "cogito"


          1. Hume, instruments de coneixement febles: escepticisme


          2. Kant: no som receptors passius sinó intèrprets actius


          3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó humana


          1. Plató. Sòcrates: només sé que no sé res!


          2. Plató. Sòcrates: examinant-me jo mateix i examinant els altres


          3. Els dos mons de Plató: l’intel·ligible i el visible


          4. Plató, el coneixement és reminiscència


1 2 3 Següent >
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera