Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per descriptors
     Citacions seleccionades amb el descriptor: Experiència

          2. Hume: impressions i idees


          3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó humana


          1. Locke: “Suposem que la ment sigui com un paper en blanc”


          2. Locke: les idees simples sí que concorden amb les coses


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera