Versió Beta           filopolis.cat
4. El primer principi de la filosofia de Descartes: el cogito
4. El primer principi de la filosofia de Descartes: el cogito
La Filosofia Moderna, al segle XVII,  s’inicia constatant que durant segles i segles els humans han anat equivocats. René DESCARTES (1596-1650), equipat amb el mètode dels matemàtics, s’endinsa en l’aventura intel·lectual de qüestionar absolutament tots els coneixements rebuts i anar a la recerca de veritats indubtables; aquest és el seu dubte universal i metòdic.

Constata la incertesa de les dades sensorials, detecta la feblesa d’arguments presentats com a demostratius, considera la dificultat per a destriar entre estat de somni i de despert, fins i tot arriba a suposar l’existència d’un geni maligne enganyador. No vol que res escapi al dubte. Però el seu dubte no és pas com el dels escèptics; el seu és un dubte provisional, un pas metòdic amb l’esperança de trobar un primer principi indubtable. I el dubte el porta més enllà del dubte: el dubte s’autosupera. Aquesta és la primera veritat inqüestionable o primer principi de la seva filosofia.
a. Què va dir?

«Penso, existeixo.» DM, 4b. Per què ho va dir?

El meu dubte és garantia de l’existència del meu jo pensant.
Perquè la causa del meu pensar és la meva existència.
Si penso o si dubto, ha d’existir un subjecte pensant.
L’existir implica l’acció de dubtar i de pensar.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera