Versió Beta           filopolis.cat
2. Descartes, un mètode amb quatre regles
2. Descartes, un mètode amb quatre regles

René DESCARTES (1596-1650), filòsof francès racionalista, viu la caiguda de velles seguretat o veritats com ara el convenciment segons el qual la Terra era el centre de l’Univers.

És possible un coneixement amb garanties que eviti l’error? Sí, sempre que es facibon ús d’un mètode adequat. El mètode que ja ha emprat en les seves investigacions matemàtiques i que proposa en el Discurs del mètode, estableix quatre regles: la de l’evidència (intuïció), la de l’anàlisi, la de la síntesi (deducció) i la de l’enumeració.

El mètode és imprescindible per a la recerca de la veritat. La segona regla, la de l’anàlisi, què implica? Què vol dir analitzar?
a. Què va dir?

«El segon precepte o regla, cadascuna de les dificultats que examinés en tantes parts com fos possible i com calgués per a resoldre-la millor.» DM, 2b. Per què ho va dir?

Perquè cal descompondre tot el que és clar i distint.
Com en les matemàtiques, davant d’un problema cal analitzar o descompondre.
La síntesi o composició d’elements simples és imprescindible per poder avançar.
Perquè cal definir tots els conceptes que es presenten a la nostra ment.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera