Versió Beta           filopolis.cat
3. Per Aristòtil, la teoria platònica de les idees no aconsegueix explicar
3. Per Aristòtil, la teoria de les idees no aconsegueix explicar
La crítica d’ARISTÒTIL (-384/-322) al seu mestre apunta just al cor del pensament platònic: la teoria de les idees. Qüestionat el fonament, tot l'edifici intel·lectual platònic trontolla: ja no caldrà parlar de reminiscència, ni d'innatisme, ni del cos com a presó de l'ànima. Perd poder explicatiu afirmar que l’essència d’una cosa existeix separada de la mateixa cosa i no es dóna raó del moviment i canvi, propi de tot el sensible, posant la causa està en les allunyades idees.

Així, els dos mons platònics (idees i coses) esdevenen dues dimensions presents en tot ésser sensible, dues cares d'una mateixa realitat: la matèria i la forma, una sensible i l'altra intel·ligible. Tota substància és un compost, separable només per abstracció, d’una matèria o element físic i d’una forma o conjunt de qualitats específiques que determinen el què és. I junt al binomi matèria i forma, el binomi potència i acte.
a. Què va dir?

   «Tanmateix, encara que existeixin les Idees, res no arriba a ser si no existeix alguna .» MFb. Per què ho va dir?

Perquè captar la necessitat lògica comporta l’existència del pensat.
Perquè el món platònic de les idees no existeix separat de les coses sensibles.
Perquè la causa formal és la que té com efecte a una determinada existència.
Perquè tot el que s’esdevé necessita una causa proporcionada explicativa.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera