Versió Beta           filopolis.cat
6. Aristòtil: la felicitat, actualització o realització de les potencialitats
6. Aristòtil: la felicitat, actualització de les potencialitats
El nucli de la visió ètica d’ARISTÒTIL (-384/-322) estableix que l’ésser humà només viurà bé i serà feliç si desenvolupa les seves capacitats o potencialitats. Però així com la funció d’un ganivet és tallar, ¿hi ha alguna funció o activitat pròpiament humana la realització de la qual generi felicitat?

La felicitat o eudaimonia és el bé suprem, desitjable per si mateix i no subordinat a cap altre. És més fàcil dir què no és, que dir què és: no és un estat passiu. Malgrat cadascú pot trobar-la en un lloc diferents, Aristòtil cerca una visió integradora i fonamentada en l’antropologia. Els humans compartim amb plantes i animals, una ànima vegetativa; compartim amb els animals una ànima sensitiva; però és propi dels humans una ànima intel·lectiva. Així, més enllà de visions parcials diferents, és en la realització de les dimensions intel·lectives o racionals, amb excel·lència o plenitud, on podem trobar la més elevada felicitat.
a. Què va dir?

«Sembla, doncs, que la saviesa porta amb ella mateixa plaers meravellosos, tant per la seva puresa com per la seva solidesa, i és evident que la vida, per als qui saben, resulta per als qui encara busquen el saber.» EN


b. Per què ho va dir?

Perquè passivament i gaudint del moment es pot viure perfectament.
Qualsevol bé o finalitat té valor per si mateix, no hi ha jerarquia de béns.
Si som animals racionals, aleshores activitats racionals han de comportar felicitat.
Perquè la felicitat rau el l’actuació de les més humanes potencialitats.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera