Versió Beta           filopolis.cat
3. El racionalisme de Descartes: raó més que experiència
3. El racionalisme de Descartes: raó més que experiència
El racionalisme, iniciat pel francès René DESCARTES (1596-1650), sosté que la font i origen de tot coneixement és la raó; ella marca els límits a experiència. Quan els sentits em diuen que la Terra és immòbil, la raó em posa objeccions. Els coneixements veritables procedeixen de la raó i no pas dels sentits.

Així, s’estableix l’autonomia de la raó, deixant en segon pla la validesa de les dades sensorials, font –segons el punt de vista racionalista– de molts dels errors passats; és una reacció a la profunda experiència de fracàs. En la visió o resposta empirista, la raó quedarà supeditada i limitada per l’experiència.

Descartes constata la força racional de les matemàtiques; conseqüentment, aplica el sistema deductiu matemàtic a tota recerca. Així com la física ha avançant fent ús d’aquest mètode, així avançarà la filosofia amb l’aplicació delmètode matemàtic.
a. Què va dir?

«No ens hem de deixar convèncer mai més que per . I cal remarcar que dic de la raó, i no de la imaginació ni dels sentits.» DM, 4
b. Per què ho va dir?

El sentit comú sempre ofereix sòlides garanties.
Les dades que aporta l’experiència són indiscutibles.
La tradició i l’autoritat ajuden a trobar solucions als problemes.
Els sentits força vegades ens enganyen; em fan sostenir que el Sol surt.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera