Versió Beta           filopolis.cat
2. Russell: les ciències provenen de temes filosòfics, resolubles
2. Russell: les ciències provenen de temes filosòfics, resolubles
Junt amb Alfred Whitehead, Bertrand RUSSELL (1872-1970) publicà 1913 Principia Mathematica. L’obra funda bona part de la lògica matemàtica actual: amb el seu atomisme lògic arriba als elements últims del llenguatge, formalitzant-los. Perspectiva analítica que influirà a pensadors del segle XX, com Wittgenstein, el Cercle de Viena o al mateix Popper.

Els grecs, diu Russell, inventaren la matemàtica, la ciència i la filosofia. Deixant de banda mites i religions, especularen lliurement sobre la natura del món i sobre el sentit de la vida. Si bé inicialment la major part de les disciplines estaven articulades dins la filosofia, posteriorment, les qüestions susceptibles d’un tractament empíric o experimental s’han constituït com a ciències autònomes. Avui, filosofia i ciència estan vinculades, però fent ús de racionalitats i metodologies diferenciades. L’activitat filosòfica tendeix a ser interdisciplinària, universalista, integradora, amb preguntes insolubles amb la racionalitat científica.

a. Què va dir?

«Tan bon punt es fa possible assolir sobre un tema, el tema deixa de formar part de la filosofia i esdevé una ciència separada.» PF


b. Per què ho va dir?

Perquè les ciències formulen preguntes més generals.
Perquè les respostes que obté la ciència són inqüestionables.
Perquè les respostes filosòfiques són imprecises.
Perquè només les respostes filosòfiques permeten anàlisis lògics.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera