Versió Beta           filopolis.cat
3. Marxisme. Amb la burgesia s’obre pas una explotació oberta
3. Marxisme. Amb la burgesia s’obre pas una explotació oberta
El 1848, Europa es viu una onada de revolucions; Karl MARX (1818/1883) intensifica la seva activitat política. Ja havia escrit: “Els filòsofs no han fet altra cosa que interpretar el món; el que cal és transformar-lo”. Junt amb Friedrich ENGELS (1820/1895), a instàncies d’associacions d’obrers, publica el Manifest del partit comunista, un entenedor text que conté el fonamental del pensament comunista.

El Manifest comença afirmant que la història de totes les societats que han existit fins ara és la història de la lluita de classes. Homes lliures i esclaus, senyors i serfs; constantment el mateix, opressors i oprimits. Una lluita que sempre s’ha resolt amb l’aparició, dialècticament, de noves classes.

Amb l’arribada del capitalisme es canvien radicalment les relacions de producció i socials. Superada la societat feudal, la burgesia serà la classe dominant, revolucionària en el seu moment, però enfrontada i amb lluita amb el proletariat. Aquesta lluita constant de classes antagòniques només veurà el seu final amb el sorgiment de la societat comunista.
a. Què va dir?

«La burgesia ha diluït la dignitat personal en un simple valor de canvi i ha substituït que tant havien costat d'obtenir per l’única i despietada llibertat de comerç.» MPC


b. Per què ho va dir?

Perquè la burgesia és la protagonista del pas del feudalisme al capitalisme.
Perquè amb l’arribada del capitalisme s’acaba la lluita de classes.
Els filòsofs de la modernitat ja havien reivindicat diferents llibertats.
Perquè els valors de la societat feudal coincideixen amb els del capitalisme.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera