Versió Beta           filopolis.cat
5. Marx: la religió és l’opi del poble
2. Mill: la felicitat, el bé que tots els humans desitgem
En el seu llibre L’utilitarisme, John Stuart MILL (1806/1873) exposa bona part de la seva ètica; en Sobre la llibertat tracta qüestions relatives al seu liberalisme utilitarista, amb una defensa radical de la llibertat.

La felicitat és l’únic bé que tots els humans desitgen i cerquen. La virtut, els diners o la fama pròpiament no poden ser anomenats felicitat; si els busquem és perquè estan associats a la felicitat, com un mitjà pel plaer. Mill defensa la superioritat dels plaers intel·lectuals respecte als plaers corporals, per raó de la seva superior permanència, seguretat, valor. I a la més plena felicitat s’hi accedeix desenvolupant les pròpies potencialitats. Mill fa seva la idea de desenvolupament personal i d’afany de perfecció present en els pensadors de la Il·lustració.

Polèmica és l’argumentació de Mill segons la qual és legítim el salt del desitjat al desitjable” si tothom desitja la felicitat, aquesta és allò desitjable.
a. Què va dir?

«La naturalesa humana es troba constituïda de tal manera que no desitja res que no sigui una part de la felicitat o d'ella.» U


b. Per què ho va dir?

Perquè és propi de la mateixa natura humana desitjar en funció de la felicitat.
Perquè la riquesa i la fama són condicions imprescindibles i prèvies a la felicitat.
Perquè virtut i felicitat tenen mòbils independents i ben diferenciats.
Per Mill, del fet que tothom cerqui la felicitat es pot deduir que s’ha de cercar la felicitat.

Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera