Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per matèries
     Citacions seleccionades per matèries: Epistemologia

          1. Locke: “Suposem que la ment sigui com un paper en blanc”


          2. Locke: les idees simples sí que concorden amb les coses


          3. Locke: la idea de substància, un “desconegut substrat de qualitats”


          6. Nietzsche: l’arbitrarietat del llenguatge i dels conceptes


< Anterior 1 2 3
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera