Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per matèries
     Citacions seleccionades per matèries: Cosmologia

          4. Aristòtil: en una cadena de moviment, cal un primer motor immòbil


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera