Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per matèries
     Citacions seleccionades per matèries: Psicologia

          5. Descartes: un dualisme antropològic


          5. El dualisme antropològic de Plató: un menyspreu pel cos


          7. Plató: si és après per obligació, no . . .


          5. Nietzsche: el ressentiment, força creadora de valors inferiors


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera