Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per matèries
     Citacions seleccionades per matèries: Interdisciplinar

          2. Russell: les ciències provenen de temes filosòfics resolubles


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera