Versió Beta           filopolis.cat
Citacions en el seu context. Per matèries
     Citacions seleccionades per matèries: Metafísica

          4. El primer principi de la filosofia de Descartes: el "cogito"


          3. Kant: la metafísica ultrapassa les capacitats de la raó humana


          3. Els dos mons de Plató: l’intel·ligible i el visible


          3. Per Aristòtil, la teoria platònica de les idees no explica


1
Girona, gener 2016   Comentaris, suggeriments, crítiques,...   Llorenç Vallmajó Riera